Prehlade Tag

Nos je naša prva linija odbrane i vrlo efikasan filter koji sprečava prodor stranih čestica u organizam, bilo da su to vurusi, bakterije, alergeni, čestice zagađenja… Kako zaštititi organizam od infekcije? Nos svaki dan profiltrira ogromnu zapreminu vazduha i radi na tome da sve strane čestice zadrži...