PROIZVODI

Ultra čista voda

Visoko precišcena voda

 

Kategorija: Oznaka:
Opis

Izuzetno povoljna visoko precišcena voda – najpristupačnije cene.
Maxlab proizvodi Ultra čistu vodu (Visoko precišcenu vodu) specijalnim ultrafiltracijama i dvostrukim Reverzno-osmotskim sistemima. Aktivni ugljenik, specijalni mikro filteri i nano pore RO membrana propuštaju samo čistu vodu, bez primesa minerala, pesticida, bakterija i virusa. Voda se pre skladištenja tretira UV zračenjem i propušta kroz jako magnetno polje. Ultra čista voda je namenjena za rastvaranje sirupa, lekova, biljnih ekstrakata i tinktura (farmaceutska namena); za visoko precizne laboratorijske analize (analitička i laboratorijska namena), kao i za opštu namenu.

 

-Pakovanje je zapremine od 1L i 5L

Sastojci
SASTOJCI (INGREDIENTS):

Zadovoljava/Satisfy:
Ph.Eur. 6 i Ph.Jug V Aqua Purificata, USP 32 Purified Water i ISO 36961995,
Kvalitet 1 (First Grade)

Zagarantovano/Guaranteed:

Provodljivost/Conductivity: < 0,5 µS/cm*
Ukupan Organski Ugljenik: < 0,5 mg/l
TOC (Total Organic Carbon)
Bakterije (Bacteria): < 10 CFU**/100 ml
Endotoksini (Endotoxins): <0,25 IU***/ml
Nitrati (Nitrates) NO3-: < 0,2 mg/l
Aluminjum (Aluminium) Al: < 0,01 mg/l
Amonijak (Ammonia) NH3: < 0,03 mg/l
Kalcijum (Calcium) Ca: < 1,0 mg/l
Sulfati (Sulphates) SO42-: < 1,0 mg/l
Hloridi (Chlorides) Cl-: < 0,5 mg/l
Teški metali (Heavy metals): < 0,1 mg/l
Suvi ostatak
(Residue on evaporation): < 0,001 %

Provodljivost za Aqua Purificata po Ph.Eur i Ph.Jug. V je <1,3 µS/cm
* <1,3 µS/cm je Provodljivost koja zadovoljava standard u momentu proizvodnje i
punjenja: Aqua Purificata po Ph.Eur 6 i Ph.Jug. V (Conductivity value for Aqua purificata,
Ph.Eur. 6 is <1,3 µS/cm);
** CFU – Colony Forming Unit (Jedinica formiranja kolonija bakterija po uzorku);
** IU – International Units (Internacionalna jedinica merenja za kolicinu supstance)